Komisi Kedukaan (KDPK) 
Periode 2012-2017 (Restrukturisasi 2016)

Ketua

Dkn. Yohana Regina Talla

Sekretaris & Bendahara
Jeni Wadu

Anggota (S-1)
Jeni Wadu

Anggota (S-2)
Nora Rondonuwu

Anggota (S-3)
Iras Sambonu

Anggota (S-4)

Anggota (S-5)
Like Kambay

Anggota (S-6)

Pnt. Petronela Setia-Penu

Anggota (S-7)

Pnt. Sri H. R. Renmaur

Anggota (S-8)
Marce K

Anggota (S-9)
Pnt. Bisaliel Frans Asachab Sinadia

Anggota (S-10)
Magda Raja

Anggota (S-11)
Sri Gili

 

 
 

© 2015- gpibpetrabogor.com | Hak damel ditangtayungan ulem-ulem