Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia 
Periode 2015-2017

Ketua

Lukas Laka Zangga
Sekretaris

Lidia Lily Wahyuni
Bendahara

Nora Navis Rondonuwu
IMAJI

Mience Tetty Burnama

 

 
 

© 2015- gpibpetrabogor.com | Hak damel ditangtayungan ulem-ulem